::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

نوشيدن‎ زياد آب‎‎ موجب مسموميت‎ مي‎ شود

نوشيدن‎ بي‎ رويه‎ آب‎ , مسموميـت‎ و اختلالات‎ جسماني‎‎ ناگوار را موجب‎ مي شود.
به‎‎‎ نوشته روزنـامـه لالـيبـر بلـژيـك‎ در اينترنت‎‎ , مسموميـت ناشي‎ از آب‎ بـاعـث بروز نوعي‎‎‎ سندروم‎ جسماني مغزي‎ مي شود.
اين‎‎ مسموميت‎ موجب‎ كاهش‎ ميزان سـديـم‎ خون‎‎ و در نتيجه‎ افزايش‎ آب‎ ميان سلـولـي‎ و متورم‎ شدن‎ بافتهاي‎‎ مغزي مي‎ شود.
IRIB

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱/٦
comment نظرات ()