::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

Microbilogy International

آزمونهای ميکروبی سريع

يکی از مسائل مهم و مطرح در زمينه کنترل کيفيت مواد غذايی مساله کنترل ميکروبی محصول نهايی است.اين آزمونها بعضا نياز به مدت زمانی طولانی (حتی تا ۱۴ )روز دارند تا نتايج توسط واحد کنترل کيفيت مشخص شده و از صلاحيت محصول نهايی برای ارائه به بازار مصرف اطمينان حاصل گردد.خوب نتيجتا شرکتهای توليدی هم بايستی محصول نهايی و آماده ارائه به بازار مصرف را به همين مدت به اصطلاح قرنطينه گذاری نمايند که علاوه بر اينکه باعث ميگردد از تازگی محصول کاسته شود باعث افزايش هزينه توليد(هزينه انبار داری و نرخ بهره)نيز ميگردد.

در دنيای امروز که همه توليد کنند گان در صدد کاهش هزينه های توليد در جهت رقابت با ديگر سازندگان ميباشند نياز به يافتن روشهای  آزمايشگاهی که علاوه بر هزينه در زمان نيز صرفه جويی نمايند بيش از پيش احساس ميگردد. خوشبختانه در دهه اخير کمپانيهای معتبری در اين زمينه اقدام به ارائه اين خدمات نموده اند.اگر شما هم در يکی از آزمايشگاهها و يا مراکزی که در جهت کنترل کيفيت محصولات غذايی فعاليت دارند مشغول به کار هستيد ميتوانيد با تماس با اينگونه شرکتها با روشهای نوين کنترل ميکروبی مواد غذايی آشنا شويد.

يکی از بزرگترين شرکتهای ارائه دهنده روشهای نوين آزمايشا ت ميکروبی در آمريکای شمالی کمپانی Microbiology International  است .اطلاعات کاملتر را در وبسايت اين شرکت پيدا نماييد.

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٢/٢۳
comment نظرات ()