::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

خواص‎ سحر آميز روغن‎ تخمه‎ كدو

وين‎‎‎ ـ روغن تخمه‎‎كدو درمقابله با بنيانهاي‎ شيميايي‎ آزاد بدن‎‎ كه‎ موجب‎‎ تصلب شراييـن و بيماري‎‎ هاي فشار خوني‎‎ ميشود, موثر است‎.
به‎‎‎ نوشته روزنامه اتريشي‎ اشتانـدارد, روغـن‎‎ سبز و تيره‎‎ كدو كه بـا فـشـار دادن تخمـه‎‎‎ آن‎‎ به دست‎ مي‎آيد توان مقـابلـه بــا بـنيان‎ هـاي‎‎ آزاد كه‎ واكـنش‎ هاي شيميايـي‎ بالايـي‎‎ را در بدن‎ به‎ وجود ميآورند, دارد. اين‎‎ بنيان هاي‎‎ شيميايـي‎ در پيـري زودرس‎ , تصلب‎ شرايين‎ و نيز بروز بيماري‎‎ هاي فشار خون‎ و قلب‎ سهيم‎ هستند. پژوهشگران‎ در نتيجه‎ تحقيقات‎ خـود بـر روي‎ اين‎‎ روغن كه‎‎‎‎ به طلاي‎ سياه, نيز معـروف‎ شده دريافتند روغن‎هاي‎ خوراكي‎ تصفيه‎‎ نشده ديگر در مقايسه‎‎‎ با روغن‎ تخمه كدو به طور متوسط نيروي‎‎ ضد اكسيداتيو كمتري دارند. مصرف‎ اين‎‎ روغن در سالاد توصيه‎ مي‎شود. آلمان‎‎‎, آمريكا و ژاپن از مصرف‎ كـننـدگـان مهم‎ روغن‎‎ تخمه‎ كدو در جهان هستند.
منبع خبر

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٦:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱٢/۱٦
comment نظرات ()