::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

Mercury in Fish

جيوه در اغذيه

جيوه عنصر هشتادم جدول تناوبی است.جيوه به صورت يک عنصر طبيعی در خاک و آب وجود دارد.علاوه بر منابع طبيعی بر اثر بعضی از فعاليتهای انسانی (مثل صنعت چاپ و يا دفع ترکيبات جيوه همراه پساب بعضی از کارخانجات)ميزان اين عنصر افزايش ميابد.

جيوه به دو صورت آلی و معدنی وجود دارد.جيوه معدنی يا همان املاح فلزی آن دارای سميت مختصری است حال آنکه ترکيبات آلی جيوه(متيل مرکوری) دارای سميت شديدی ميباشد.تبديل جيوه معدنی به جيوه آلی به کمک ميکروبها و سيستمهای بيو لوژيک در طبيعت انجام ميگيرد.

جيوه در اندام ماهی با پروتئينها ترکيب شده و متيل مرکوری ايجاد مينمايد.تغذيه انسان با ماهی آلوده سبب بروز مسموميت شديد ميگردد.مسموميت ناشی از مصرف ماهيان آلوده در انسان برای اولين بار در ميناماتا درژاپن اتفاق افتاد و از اين رو آنرا بيماری ميناماتا مينامند.عوارض عمده آن مربوط به آسيب قسمتهای مختلف مغز و ايجاد فلجی و عوارض عصبی است.

متيل جيوه به آسانی از پرده جنين عبور کرده و سبب عوارضی در جنين ميشود.به همين خاطر اداره دارو و غذای امريکا هشدارهايی را در اين زمينه برای خانمهای حامله مرتبا ارسال ميدارد.

حداکثر ميزان مجاز جيوه در ماهی و فراورده های دريايی بر اساس اعلام آژانس بازرسی مواد غذايی کانادا ۰.۵ ppmدر نظر گرفته شده است.ميزان متوسط جيوه در غذاهای دريايی بر اساس اعلام FDA را ميتوان در اينجا مشاهده نمود.

اندازه گيری جيوه در مواد غذايی با روش اسپکتروفتو متری جذب اتمی صورت ميگيرد.

 دوست عزيز فربد اميدوارم اين شرح مختصر مفيد واقع گردد.برای اطلاعات بيشتر در هر زمينه هم لينکهايی را که به نظرم مناسب بود قرار دادم.برای اطلاعات کاملتر در اين زمينه ميتوانيد به سايت آژانس استاندارد مراجعه نماييد.

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٥:۳٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱٢/۱٢
comment نظرات ()