::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

تقلب در فلفل

در پی درخواست يکی از دوستان عزيز مبنی بر اينکه در فلفل چه موادی به عنوان تقلب شناخته ميشود بايستی عرض کنم که:

-برای تقلب در فلفل از موادی نظير خاک اره نرم و پوست گردوی نرم شده و يا فندق و آرد نخود چی  وهسته نرم شده خرما تفاله زيتون و مواد مشابه به عنوان پايه استفاده کرده و برای ايجاد تندی و رنگ و مزه آنرا با پودر فلفل فرنگی يا خردل سياه مخلوط مينمايند.

در مواردی که خاک اره اضافه شده باشد به راحتی با آزمايش ميکروسکوپی ميتوان به تقلب پی برد.برای شناسايی پوست گردو و هسته خرما و تفاله زيتون نحوه عمل به اين ترتيب است که ابتدا بايد معرف لازم را بسازيم.(مخلوط الکل ۹۰-۹۵درجه و اسيد فسفريک به نسبت مساوی و هر يک حدود ۱۵ ميلی ليتر تهيه شده و به آن يک گرم مخلوط فلورو گلوسين اضافه ميشود)۲ميلی از معرف را روی يک شيشه ساعت ريخته و مقداری از فلفل مشکوک را روی آن ميريزيم و کمی گرم ميکنيم در اين حالت سلولهای ناخالصيهای فوق به رنگ قرمز مشاهده ميشود. 

همانطوريکه که ملاحضه مينماييد تقلبات در مواد غذايی بسيار متنوع بوده و همين امر نياز به نظارت مداوم و موثر را ضروری مينمايد.يکی از بهترين راههای مقابله با تقلبات افزايش سطح آگاهی عمومی نسبت به اينگونه تقلبات است.در همين راستا هر چند گاه يکبار در مورد اين موضوع با هم صحبت خواهيم کرد. 

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٥:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٢/٤
comment نظرات ()