::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

New Form of Mad Cow Disease Is Discovered

شناسايی نوع جديدی از بيماری جنون گاوی توسط محققان ايتاليايی:

نوع جديدی از بيماری جنون گاوی توسط محققان ايتاليايی گزارش گرديده است.افراد زيادی خصوصا در کشور انگلستان از يک نوع بيماری مغزی که به نامCJDشناخته ميشودرنج ميبرند و اظهار ميشود که اين نوع بيماری بيشتر بر اثر مصرف گوشتهای آلوده گاو به انسان سرايت مينمايد.تيم تحقيقاتی ايتاليايی از هشت راس گاوهايی که دارای بيماری جنون گاوی بوده اند و آنها مورد بررسی قرارداده اند دريافته اند که دو مورد آنها دارای بيماری مغزی بسيار شبيه به بيماری CJDدر انسان بوده اند. 

 

-با توجه به گسترش روز افزون شناخت بيماريهای ناشی از مصرف گوشت حيوانات( از قبيل گاو و مرغ و ...) بايستی دو نکته را مورد توجه قرار داد که اولا به دنبال منابع جديد برای تامين پروتئين حيوانی در برنامه غذايی بود ثانيا استانداردهای بازرسی برای گوشت اينگونه حيوانات مورد بازبينی مجدد قرار گيرد.

Italian scientists found a second form of mad cow disease that more closely resembles the human Creutzfeldt-Jakob Disease than the usual cow form of the illness, reported The Atlanta Journal-Constitution  FULL STORY 

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٥:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱۱/٢٩
comment نظرات ()