::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

Ala. School Gets Cleaner in Milk Cartons

بسته بندی ماده ضد عفونی کننده در پاکتهای شير!!!

ماده پاک کننده به صورت اتفاقی در پاکتهای شير حاوی شير بدون چربی بسته بندی شد و به يک مدرسه ابتدائی در آمريکا فرستاده شد ولی معلم اين مدرسه از روی مزه بد آنها پی به اين مساله برد و از آسيب رسيدن به دانش آموزان جلوگيری به عمل آمد.اين معلم اظهار ميدارد من خوشحالم که اين پاکتها حاوی شير شکلاتی نبود و به طور معمول از اين گونه شيرها ما خيلی کم مصرف مينماييم.

بيش از نيمی از کارتن حاوی پاکتهای شير شامل محلول ضدعفو نی کننده ای بوده که به طور معمول در صنعت شير از آن استفاده ميشود.( پراکسيد هيدروژن H2O2)و اگر خورده شود باعث حالت تهوع و مسموميت خواهد شد.

اداره بهداشتMobile Countyاعلام داشته اين محلولی بوده که در شب قبل در شرکت توليد کننده يعنی Dairy Fresh Milk Corpجهت ضد عفونی کردن مورد استفاده قرار گرفته بوده است.

Sue Tidmore مدير کنترل کيفيت اين شرکت اعلام کرد حدس زده ميشود که اين مواد پاک کننده قبل از بسته بندی شير داخل پاکتها وجود داشته و اقدامات لازم جهت جلوگيری از اشتباه مجدد صورت خواهد گرفت.Full Story

-دو نکته در مورد اين خبر قابل توجه است :اولا چنين اشتباهاتی در همه جای دنيا صورت ميگيرد (حتی کشور های پيشرفته)ثانيا نحوه اطلاع رسانی به مردم.

ببينيد وقتی سيستم ريکال (جمع آوری محصول از بازار مصرف)وجود داشته باشد براحتی ميتوان از ضرر و زيانهای حداقل جانی جلوگيری نمود و اهميت کد گذاری محصولات و بخش بسته بندی در صنايع غذايی در همين جا مشخص ميگردد و متاسفانه صنعت غذايی ما در همين بخش بطور ضعيف عمل      مينمايد.                                                                                                                           البته ذکر اين نکته هم ضروری به نظر ميرسد که چنين اشتباهی در صنعت بسته بندی بندی شير بسيار نادر است و من در تعجبم که چگونه اپراتور اين دستگاه متوجه اين اشتباه فاحش نشده است و هم چنين مطابق با استانداردها ی نمونه برداری چرا بخش کنترل کيفيت اين شرکت قبل از صدور مجوز ترخيص کالا متوجه اين اشتباه نگرديده است؟هم چنين شايد استاندارد مربوط به قرنطينه محصول نهايی رعايت نگرديده است که در اين صورت مسوولين اين شرکت بايستی در سيستم کنترل کيفيت خود تجديد نظر بفرمايند.  

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٥:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱۱/٢۸
comment نظرات ()