::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

مصرف غلات وديابت

واشنگتن‎ ـ افرادي‎‎ كه‎ از غذاهاي سبـوس‎ دار به‎‎‎ ويژه غلات‎ سبوس‎ دار استفاده مـي‎ كـننـد كمتر در معرض‎ خطر ابتلا بـه‎ ديـابـت‎ قـرار دارند.
به‎‎ گـزارش‎ پـايگـاه ايـنتـرنتـي‎ رويتـرز, تحقيقات‎ محققان‎‎ در دانـشگـاه‎ بـوستـون در آمريكا نشان‎ مي‎ دهد, افرادي‎ كه‎‎ پيوسته از غذاهاي‎ سبوس‎ دار در برنامـه‎ غـذايـي‎ خـود استفاده‎‎ مي‎ كنند خطرابتلا به سندرم‎ سوخت‎ و ساز "متابوليكي‎‎" بيماري‎‎ رگ‎ هـاي قـلبـي و عوامل‎ خطرسازي‎ را كه‎‎ منجر به ديابت‎ نوع 2 مي‎‎ شود در خود كاهش‎ مي دهند.
بر اساس‎ اين‎‎ تحقيقات‎ بدن افرادي‎ كه‎‎ سه بار يا بيشتـر از مـواد سبـوس‎ دار در هـر روز استفاده‎ مي‎ كردند حساسيت‎ بهتري‎ در مقابـل‎ انسولين‎ داشتند و كمتر دچار سندرم‎ سوخت‎ و ساز شدند.
دانشمند به‎‎ مصرف‎ كنندگان‎ توصيه مي‎ كـننـد از آرد كـامـل‎ كـه‎‎ سبوس‎ آن‎ جدا نشده است‎, استفاده‎ كنند.
خبرکامل

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٥:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱۱/٢٧
comment نظرات ()