::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

Food Science Books

مطابق با روال هفته قبل چند کتاب مناسب در زمينه صنايع غذايی را خدمتتان معرفی مينمايم.اميدوارم اينکار کمکی باشد برای دست اندکاران کتابخانه های دانشگاهها و يا بخشهای خصوصی که با آشنايی و خريد کتابهايی که مناسب ميدانند در جهت به روز شدن اطلاعات در اين صنعت اقدام لازم به عمل آيد.به هرحال يکی از مشکلات صنعت غذايی در کشور عدم امکان دسترسی به اطلاعات روز دنيا برای همگان ميباشد که با تجهيز کتابخانه ها اين مهم ميسر خواهد بود.

  • Statistical Method for Six Sixma  344 page Agust 2003,  ISBN:0-471-20342-4             Anand M.Joglekar 89.95$ US 
  • Food Safety Handbook      864 page Feb2003, ISBN:0-471-21064-1                               Ronald H.Gray E.Rodrick  150.00$     
  • Food Microbilogy       277page April2003, ISBN: 0-471-39115                                        Ahmed E.Yousef    106.99$
  • Freeze Drying    407p  Jan2004,  ISBN : 3-527-30620-x                                      Geroge-Wilhelm Oetjen,Peter Haseley  125.00$ 
  • Dairy Microbiology Handbook   765p April2002 , ISBN: 0-471-38596-4               Richard Robinson 135.00$ 
  • Aseptic Processing of Foods Containing Solid Particulates                               250p March2002  ISBN:0-471-36359-6  Sudhir K.Sastry 135.00$ 
  • Spices and Seasonings    256p   April2001, ISBN: 0471-35575-5                          Donna R.Tainter 115.00$  
  • Encyclopedia of Common Natural Ingeredient                                                     688 page August 2003,  ISBN:0-471-47128-3 Albert y.Leung ,Steven Foster                                                                  

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۸:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱۱/٢٦
comment نظرات ()