::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

تقلب در مواد غذايی

چون مواد غذايی همواره دارای مشتری زياد هستند بعضی از افراد سودجو به فکر تقلب ميافتند و دامنه اين تقلبها گاهی اوقات به کمپانيهای بزرگ هم کشيده ميشود.بنا بر اين فکر ميکنم آشنايی مختصر باهر کدام از اين تقلبها و راههای تشخيص آن مفيد واقع گردد.

تقلب در شير :به اشکال مختلف صورت ميگيرد که مهمترين آنها عبارتند از:

۱-مخلوط کردن شير حيوانات مختلف

۲-اضافه کردن آب به شير

۳-اضافه کردن نشاسته به شير

۴-افزودن جوش شيرين به شير

۵-تشخيص بيکرومات و کرومات پتاسيم در شير

(اصلا نگران نباشيد هر کدام از اينگونه تقلبها به راحتی قابل تشخيص است.فردا در مورد اينکه چرا اينگونه مواد توسط متقلبين به شير اضافه ميشود و روشهای ساده ای جهت تشخيص آنها خواهم نوشت.)

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٧:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱۱/٢٢
comment نظرات ()