::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

New Food Books

از اين به بعد در ابتدای هر هفته سعی خواهم نمود آخرين کتابهای چاپ شده در زمينه صنايع غذايی را به شما دوستان عزيز معرفی نمايم.لازم به ذکر است دوستان عزيز در صورت تمايل برای خريد اين کتابها بايستی مستقيما با ناشر اين کتابها تماس حاصل نمايند و سعی بر آن دارم که حتما آدرس ناشر را نيز برای شما به دنبال اسم کتاب ذکر کنم.در صورت داشتن هرگونه پيشنهاد يا نظری منتظر کامنتهای شما هستم.

  • Antioxidant Vitamins and Health:Cardiovascular Disease,Cancer, Cataracts, and AgingClaude Fernand Bourgeois.HNB Publishing,250 W.78th St.New York,NY 10024 ISBN:0-9664286-6-8.2003.310pp 72$
  • Dictionary of Food Compounds with CD-Rom:Additives,Flavors, and Ingredients.Shmuel Yannai,ed.CRC Press LLC,2000 N.W Corporate Blvd.Boca Raton,FL 33431. Call800-272-7737or Fax800-374-3401                                                             ISBN:1-58488-416-9.2004. 1763pp
  • Food Emulsions-4th ed.Stig E.Friberg,Kare Larsson,and Johan Sjoblom,edm.Marcel Dekker,Inc.270 Madison Ave.New York NY 10016.Call 800-228-1160or Fax845-796-1772    ISBN:0-8247-4696-1.2004.640pp.195$
  • Food Quality Assurance Principles and PracticesInteaz Alli.CRC Press LLC,2000 NW.Corporate Blvd.Boca Raton,Fl 33431.Call800-272-7737 or Fax800-374-3401.     ISBN:1-56676-930-2.2004151pp

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۸:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱۱/۱۸
comment نظرات ()