::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

Foodservice bankruptcies fall to 22-year low

اعلام ورشکستگی در ميان شرکتهای مواد غذايی فعال در کانادا در طی ۲۲ سال گذشته به پايين ترين حد خود در سال گذشته ميلادی رسيد.اين در حالی است که سال گذشته همراه با وجود سارز و جنون گاوی بود.

براساس اين تحقيقات در ۹ ماه اول سال ۲۰۰۳ تعداد شرکتهای فعال در بخش مواد غذايی که اعلام ورشکستگی نمودند در مقايسه با سال ۲۰۰۲ سه درصد پايين تر بوده است.

براساس نتايج اعلام شده در سال گذشته تعداد ۹۳۳ فقره اعلام ورشکستگی در مقايسه با ۹۶۵ مورد اعلام شده در سال ۲۰۰۲ اعلام گرديده است.رنج ورشکستگی به۱.۴درصد رسيده در حالی که اين رنج در سال ۲۰۰۲ميلادی ۱.۵درصد بوده است.(اين رنج بر اساس تعدادورشکستگيها تقسيم بر تعداد شرکتهای فعال در اين زمينه بدست می آيد.)

بايد گفت که رنج ورشکستگی در سال ۲۰۰۳ در مقايسه با ميزان اين رنج از سال ۱۹۸۰ تاکنون که عملا اين رنج اندازه گيری ميشده است دارای پايين تر حد خود ميباشد.

در ۹ ماه اول سال ۲۰۰۳ ميزان ورشکستگی در استانهای مختلف کانادا بدين شرح بوده است:

انتاريو۲۰درصدوبريتيش کلمبيا۸درصدو کبک ۱۳درصد.پرنس ادوارد تنها استانی است که در آن هيچ اعلام ورشکستگی در ۹ ماه اول سال ۲۰۰۳ ميلادی گزارش نشده است.

Canadian Restaurant& Food Services Association vol 14,No.1 Winter 2004

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٦:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱۱/٩
comment نظرات ()