::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

!!!ٌWaste of Foods in Iran is 20,000,000Ton

ساليانه20 ميليون‎‎ تن موادغذايي‎‎ دركشور هدرميرود

تهران‎‎‎ ـ ساليانه‎‎ 20 ميليون تن ماده غذايي‎ در كشور به‎‎ سبد ضايعات‎ ريخته مي‎شود.
رئيس‎ مركزتحقيقات‎ صنايع‎ غذايي‎ كشور, نبود صنايع‎ تبديلي‎ و فرهنگ‎ نادرست‎ مصـرف‎ را از مهمترين‎ عوامل‎ ضايعات‎ مواد غذايي‎ در كشور برشمرد وگفت‎ : با اين‎‎ ميزان غذايي‎ كـه‎ ضايع‎ مي‎‎شود مي توان‎‎‎ غذای15ميليون انسان گرسنه‎ را تامين‎ كرد.
وي‎ افزود: تا زماني‎‎ كه‎‎ مواد غذايـي بـه صورت‎ سنتي‎‎‎ و نيمه‎ صنعتي توليد مي شود , همچنان‎ بايد شاهد ضايعات‎ بيشتر موادغذايي‎ باشيم.IRIB

نظر خودم:حال سوال اينست تا کی بايستی فقط شاهد بيان مشکلات توسط مسوولين باشيم؟چه کسی عهده دار اين مهم خواهد بود؟برنامه ريزی انجام شده برای جلوگيری از تکرار اين ضرر و زيان به عهده کيست؟

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٦:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٠/٢٩
comment نظرات ()