::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

معرفی دانشگاه هاو مراکز آموزش عالی کاناداوامریکا

معرفی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی کانادا


Education in Canada
الف) دانشگاه ها و مراکز آموزس عالی کانادا، گروه یک (ممتاز).

 • 1. University of Alberta, Edmonton
  2. University of British Columbia, Vancouver
  3. University of Calgary
  4. Carleton University, Ottawa
  5. Concordia University
  6. Dalhousie University, Halifax
  7. Ecole Polytechnic (University of Montreal)
  8. University of Guelph
  9. Laval University
  10. McGill University, Montreal
  11. McMaster University
  12. University of Manitoba
  13. Memorial University of Newfoundland
  14. HEC Montréal, Montréal
  15. University of Montreal
  16. University of New Brunswick
  17. The Ontario Institute for Studies in Education
  18. University of Ottawa
  19. Institute Armand Frappier, University of Quebec
  20. National Institute of Scientific Research, University of Quebec
  21. Queen's University
  22. University of Regina
  23. University of Saskatchewan
  24. University of Sherbrooke
  25. Simon Fraser University, Burnaby
  26. University of Toronto
  27. University of Victoria
  28. University of Waterloo, Ontario
  29. University of Western Ontario
  30. University of Windsor
  31. York University
 • ب) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کانادا، گروه دو (خوب).
  مدارک اخذ شده از دانشگاه های گروه دو کانادا نیز ارزشیابی می شود، ولی ترجیحآ تحصیل در دوره دکترادر دانشگاه های گروه یک (ممتاز) توصیه می شود.
  • 1. Acadia University
   3. Augustana University College
   4. Bishops University
   5. Brandon University
   6. Brock University
   7. University College of Cape Breton (UCCB)
   8. The King’s University College
   9. University of King’s College
   10. Lakehead University
   11. Laurentian University of Sudbury
   12. The University of Lethbridge
   13. Moncton University
   14. Mount Allison University
   15. Mount Saint Vincent University
   16. Nipissing University
   17. Nova Scotia Agricultural College
   18. University Of Prince Edward Island
   19. University of Quebec
   20. National School of Public Administration, University of Quebec
   21. School of Higher Technology, University of Quebec
   22. Tele – University of Quebec
   23. University of Quebec, Abiliti – Temiscaminque
   24. University of Quebec at Chicoutimi
   25. University of Quebec at Hull
   26. University of Quebec at Montreal
   27. University of Quebec at Rimouski
   28. University of Quebec at Trosi – Rivieres
   29. Ryerson University
   30. Saint – Anne University
   31. University College of Saint – Boniface
   32. St. Francis Xavier University
   33. The University of St. Jeromes College
   34. Saint Marys University
   35. Saint Paul University
   36. St. Thomas University
   37. University of Sudbury
   38. University of St. Micheals College
   39. Trent University
   40. University of Trinity College
   41. Trinity Western University
   42. Victoria University
   43. Wilfrid Laurier University
   44. The University of Winnipeg

×××دوستان اگردانشگاهی از قلم افتاده لطف کنید یادآوری کنید تا به لیست اضافه کنم

 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 

 

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٢:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٦
comment نظرات ()