::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

History of the First Mad Cow Case in the United States

آيا تاريخچه اولين گاو آلوده به جنون گاوی يافت شده در امريکا را ميدانيد؟

  • اين گاوازنوع هلشتاين و بين سالهای ۱۹۹۷تا۱۹۹۹درآلبرتا کانادا به دنيا آمده است.
  • درآگوست ۲۰۰۱به همراه۷۳ راس گاو ديگربه کمپانی Mattawaمنتقل گرديدند.(جايی که تا زمان بلوغ نگهداری ميگردند)
  • در اکتبر ۲۰۰۱به کمپانیSunny Dene درMabton فروخته شد.
  • در ۹ دسامبردرVern's Moses Lake Meats قصابی شده و لاشه آن به دو کمپانی که درواشنگتن و اورگون و نوادا گوشت توزيع مينمايند فروخته شده است.
  • در ۱۱دسامبرنمونه اين گاو وارد آزمايشگاه اداره کشاورزی امريکا گرديده است.
  • ۲۲دسامبرآزمايشهای اوليه حاکی ازمثبت بودن bovine spongiform encephalopathy  يا همان جنون گاوی ميباشد.
  • ۲۴دسامبر اداره دارو و غذا امريکا کليه گوشتهای عمل آوری شده درVern's Moses Lake Meats را ريکال مينمايد.
  • ۲۵دسامبردانشمندان انگليسی بيماری جنون گاوی را تاييد مينمايند. خبرکامل

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٩:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٠/٧
comment نظرات ()