::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

نحوه تشخيص تخم مرغ تازه ازکهنه

تازگی تخم مرغ

یکی ازعوامل بسیارمهم درطعم ومزه محصولات غذایی تازگی مواداولیه است.برای تشخیص تازگی موادمختلف روشهای متفاوتی عنوان گردیده است.درمقیاس خانگی وبرای تشخیص سریع تازه بودن تخم مرغ چه میتوان کرد؟

یکی ازروشهای تجربی درزیرنقل میشود خوشحال میشم نظردوستان رادراین موردداشته باشم.

-تخم مرغ رادریخچال نگهداری نمایید ولی برای مصرف آن بهتر است آنراازیخچال خارج کنیدتادمای آن به دمای آشپزخانه برسد وسپس آنرابپزید.

برای تشخیص تازگی تخم مرغ آنرادریک لیوان حاوی آب قرار دهید.درصورتیکه به صورت کاملا افقی درته لیوان قرار گرفت کاملا تازه است واگرکمی اریب بود عمرآن تا به یکهفته هم میرسد واگرکاملاروی آب ایستاد به کهنه بودن آن شک کنید.

منبع:Yahoo!Answers

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱٢/٢۱
comment نظرات ()