::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

تجديد نظر در استاندارد ملي نمك خوراكي

بر اساس تجديد نظر استاندارد ملي شماره 26 (ويژگيهاي نمك خوراكي ) كه در تاريخ 30/1/85 به تصويب كميته ملي رسيده ، حداقل خلوص نمك خوراكي 99.2 تعيين شده است.
مدير كل غذايي و كشاورزي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران طي نامه اي به كليه ادارات استاندارد در استانها موضوع لزوم جلوگيري از توليد نمك خوراكي به صورت كوبشي و وارد شدن آن در چرخه خوراك را با توجه به ناخالصي هاي مضر موجود در نمك سنگ كه ماده اوليه واحدهاي نمك كوبي بوده و هيچگونه فرآيند خالص سازي بر روي آن انجام نمي گيرد ، را منعكس نمود. منبع 

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٤:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٤/٢۸
comment نظرات ()