::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

نمايشگاه استانبول ترکيه

Future Fish Eurasia2006

يکی از نمايشگاههای بسيارمفيدومناسب برای دست اندرکاران صنعت غذاهای دريايی درطی اين چندروزدرشهراستانبول کشورترکيه برگزارميگردد.

درحقيقت اين نمايشگاه پلی است بين شرکتهای اروپايی و آسیايی.شرکتهايی ازکشورهايی همچون:دانمارک وبلژيک و اسپانيا و فرانسه و ... دراين نمايشگاه حضوردارند.[منبع]

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۸:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۳/٢٠
comment نظرات ()