::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

سمينارانجمن کانادايی متخصصين علم غذاوتغذيه

سميناراين ماه انجمن کانادايی متخصصين علم غذاوتغذيه بيستم ماه می برابر باسی ام ارديبهشت ماه برگزارميگردد.

محل آن هتل شرايتون واقع درريچموندهيل وساعت برگزاری آن از ۲ تا۵.۳۰بعدازظهرميباشد.ميهمان ويژه اين ماه آقای دکترخسروعادلی ازاساتيدمحترم دانشگاه تورنتوميباشد.[اطلاعات بيشتر]

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٩:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٢/٢٩
comment نظرات ()