::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

نهمين کنگره سراسری تغذيه

دانشگاه علوم پزشکی تبريز برای دومين بارميزبان کنگره سراسری تغذيه از۱۳تا۱۶شهريورماه۱۳۸۵ميباشد.اين کنگره شامل قسمتهای زير خواهدبود:

سمپوزيوم های مختلف(ازجمله ايمنی غذاوغذاهای  فراويژه و تراريخته و...)

کارگاههای آموزشی(آشنايی با تجهيزات آزمايشگاهی ومايکوتوکسينهاو...)

ميزگرد(غنی سازی موادغذايی درکشورواهميت مصرف لبنيات و...)

مقاله های آزاد

[منبع]

 

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۸:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٢/٢۳
comment نظرات ()