::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

«Ice Cream Dietary Preferences»

”بستنی رژيمی“

يکی از وظايف کارشناسان صنايع غذايی نوع آوری درمحصولات غذايی توليدی است.باتوجه به وجودافرادی که نسبت به مواد غذايی مختلف آلرژی دارندمحصولات جديدميتواندبراساس نياز اين گروه از مصرف کنندگان باشدکه البته تعدادشان هم کم نيست ولی متاسفانه اين قضيه توسط توليدکنندگان کشورمان طی سالهای اخيرچندان جدی گرفته نشده است.

به عنوان مثال درنظربگيريداگريک شرکت سازنده بستنی محصولات زيررا هم به سبدتوليدات خوداضافه نمايدبه چه اندازه افرادبيشتری با توجه به نوع آلرژی يا احتمالا بيماری که دارندميتوانندازطعم بستنی لذت ببرند.

  • Ice cream Dietary Preferences:

Dairy Free

Dietary Fiber

Fat Free

Gluten Free

Kosher(Halal)

Light

No Sugar Added

Nut Allergen-Free


 

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۳/۱٥
comment نظرات ()