::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

«Some apples may have more health benefits than others»

«رابطه گونه سيب باميزان موثربودن آن در سلامتی»

بر اساس يک تحقيق انجام شده توسط محققان کانادايی که بر روی هشت گونه مختلف سيب در استان انتاريو صورت گرفته گونه سيب قرمز ۲برابر بيشتر از آخرين گونه مورد مطالعه که دارای بيشترين ميزان آنتی اکسيدان بوده حاوی اين ماده ميباشد.خبرکامل را دراينجامطالعه نماييد.

  • According to Canadian researchers who analyzed eight varieties grown on the same Ontario farm under similar conditions. Red Delicious, Northern Spy and Ida Red have more disease-fighting antioxidants than other apples studied. Red Delicious apples had two times more antioxidant activity than Empire apples, which had the least activity of any of the apples studied. Full Story

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۳/۸
comment نظرات ()