::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

Natrel Company-Dairy Manufacturer

خيابان لارنس شهرتورنتو شماره ۱۲۷۵ شرقی محل استقرار يکی از خطهای توليدی متعلق به کمپانیNatrel است.اين شرکت يکی از بزرگترين توليدکننده های شيرومحصولات لبنی در کاناداست.بدنيست با اين شرکت بيشتر آشنا شويم:

Natrelزيرمجموعه ای ازيک کمپانی عظيم محصولات لبنی به نام Agropur است که دفترمرکزی آن در شهر کبک واقع شده و دارای فروش ساليانه ای بالغ بر۹۸۰ ميليون دلارميباشد.درحدود۱۵۴۰نفر در سرتاسر کانادابرای اين کمپانی کارميکنند.دارای هشت خط توليد درکاناداست که دراستانهای آنتاريووکبک و بريتيش کلمبياواقع گرديده اند.محصولات اين شرکت شامل انواع شيروخامه وکره و پنير و آب پرتغال و ليموناد وغيره ميشود.

  • Natrel is a division of Agropur(a leading Canadian dairy organization)and it's head office is  located in Quebec.Natrel has net sales in excess of $980 million annually.Natrel has 8 manufacturing plants in Canada:3 in Ontario,4 in Quebec and 1 in British Columbia. Ontario plants is located in Toronto,Sadbury and Ottawa.Natrel employs over 1,540 people across Canada.      

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۸:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱٢/۱
comment نظرات ()