::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

شرکت اندازه نگاشت

کمترکسی است که با سيستم نظام مديريت کيفيت کارنکرده و سروکارش با کاليبراسيون نيافتاده باشد.يکی ازشرکتهايی که در اين زمينه فعاليت داردشرکت اندازه نگاشت درزمینه تخصصی مهندسی اندازه شناسی است.فعاليت اين شرکت هم به صورت مشاوره و هم به صورت برگزاری دوره های آموزشی مختلف ميباشد.برای اطلاعات بيشتر در اينجاکليک نماييد.

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٧:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱۱/۱٤
comment نظرات ()