::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

Canadian society of Iranian Food&Nutritional scientist-CSIFNS

آيا ميدانستيد انجمنی به نام انجمن کانادايی متخصصين ايرانی علوم غذا و تغذيه وجود دارد؟اين انجمن اقدام به برگزاری سمينارهای مختلفی در زمينه علم مواد غذايی و علوم تغذيه مينمايد.در ضمن با مراجعه به وبسايت اين انجمن ميتوانيد با لينکهای مفيدی در اين زمينه آشنا شويد.

ضمنا اين انجمن اقدام به همايش علمی موضوع Trans Fatدرجيره غذايی و عوارض ناشی از آن نموده است.سخنران آن دکتر فيروز جهانی است و زمان آن ۷ بعدازظهرروز۲۱ژانويه درهتل شرايتون های وی ۷ و لزلی ميباشد.برای اطلاعات بيشتر در اينجا کليک نماييد.

  • Canadian Society of Iranian Food &Nutritional Scientist(CSIFNS) strives to establish ,promote and provide opportunities for scientific and professional cooperation among its members and with other similar organizations. More 

***خبر تکميلی***عکسهای مربوط به اين گرده همايی را در اينجا ببينيد.

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱٠/٢٧
comment نظرات ()