::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

Organic ketchup ‘helps fight off cancer

دوتن ازدانشمندان آمريکايی به نامهای مری چاپمن وبتی ايشيداکشف کرده اندکه سوسهای گوجه فرنگی ارگانيک حاوی ميزان بيشتری ازليکوپن(رنگدانه گوجه فرنگی که درجلوگيری از سرطان موثراست)ميباشند.آنها با بررسی ميزان آنتی اکسيدان و ليکوپن بيش از ۱۳ نوع مختلف کچاب به اين نتيجه رسيدند که ۳ نوع ارگانيک آن حاوی ميزان بيشتری از ليکوپن ميباشد.هم چنين نکته قابل توجه اينست که کچاپهايی که دارای رنگ قرمز تيره تر بودند حاوی ميزان بيشتری از ليکوپن بوده اند.

پيشنهادمن:-اين هم يک موضوع قابل تحقيق بر روی انواع کچاپهای موجود در کشور و اندازه گيری ميزان ليکوپن آنها 

  • U.S. scientists have discovered that organic ketchup contains higher levels of lycopene, which protects against cancer. Scientists Mary Chapman and Betty Ishida, working at the Agricultural Research Service in Albany, CA, tested lycopene levels and antioxidant activity in 13 different ketchup brands. Their findings indicate that the three organic varieties had higher levels of lycopene, reported Just-food.com.    Full Story

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۸:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱٠/۱٩
comment نظرات ()