::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

Low-fat diet beats low-carb in study

مقايسه رزيم غذايی کم چربی با رژيم غذايی حاوی قند کمتر

بابررسی رژيم غذايی۲۷۰۰ نفردارای رژيم غذايی به نظرميرسد افرادی که ميزان چربی کمتری در رژيم غذايی خود دارندنسبت به افرادی که قندکمتری مصرف مينماينددر کاهش ميزان وزن خود موفق تربوده اند.خبرکامل 

  • A study of 2,700 dieters who lost at least 30 pounds found that a low-fat diet works better than a low-carb one at keeping off the weight, reported The Bradenton HeraldFull Story

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٤:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۸/٢۸
comment نظرات ()