::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

ليبلينگ کنسرو ماهی تون

نکته ای که شايد هر کدام از ما به آن برخورد کرده باشيم اصطلاحاتی است که بر روی برچسب کنسروها(در خارج از کشور) ملاحظه ميکنيم.هر کدام از آنها بيانگر مشخصات محتويات داخل قوطی ميباشد و چه به جا خواهد بود اگر در اين زمينه در موسسه استاندارد کشور خودمان نيز استاندارد مناسبی تهيه گردد.

بر روی برچسب کنسروهای ماهی تون دو واژه "WHITE TUNA " و" LIGHT TUNA" مشاهده ميگردد.کلمه وايت تونا منحصرا به گوشت ماهی تون از جنسALBACARES(گيدر)اطلاق ميگرددو لايت تونا به گوشت ماهی SKIP JACK(هوور خطی)اطلاق ميگردد.همچنين وقتی گوشت داخل قوطی به صورت يک تکه باشد کلمه SOLID PACK و به صورت خرد CHUNKو وقتی به شکل ورقه ورقه باشد FLAKED  بر روی برچسب بکار برده ميشود.

نقل از ليبلينگ اکت سايت دولتی کشور کانادا و آژانس بازرسی مواد غذايی کانادا

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٦:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/٥
comment نظرات ()