::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

ويژگيهای فرآيند توليد آب معدنی

1.آب از چاههای آب معدنی یا چشمه های آب معدنی بوسیله پمپ به مخازن نگهداری  انتقال میابد

 ۲. با افزودن مواد شیمیایی باعث تجمع مواد معلق در آب ودر ته انبارهاته نشین شده و خارج میگردد.

3.برای از بین بین بردن عمده باکترهای موجود در  آب آنرا بوسیله کلر ضدعفونی مینمایند.

4.پس از مدت طولانی ذخیره آب براحتی میتوان مشاهده نمود که مقدار باکتریها و رنگ اب به شدت کاهش داشته است و ذرات معلق در آب به مرور زمان ته نشین شده و از آب خارج میگردد.

5.آب را به مخازن هواگیری پمپ میکنند که در اثر این عمل گازهای شیمیایی غیر ضروری و همچنین از بوهای مواد آلی نا خواسته و سایر میکرو ارگانیزمها  کاهش میابد

6.آب از لایه های مختلف شنی با اندازه های یکسان عبور داده شده و صاف میشود.این مرحله بایستی با دقت کامل انجام گیرد زیرا حجم زیادی از مواد معلق در آب ممکن است از شنها عبور نماید.

7.کربن فعال یکی از متداولترین مواد تصفیه کننده  آبهای آشامیدنی و آبهای معدنی میباشد که آلودگیهای غیر محلول آب را به خود جذب مینماید.روش کار آن بر اساس همان جذب فعال الکترو استاتیک میباشد.

۸.آب به منظور جداسازی آلودگيهای ريز و مواد سمی از ميکرو فيلترها عبور داده ميشود 

9.آب توسط اشعه یو وی استرلیزه میشود.

10.آب در ظروف یکبار مصرف در شرایط مناسب پر شده و دربندی میگردد

11.مشخصات لازم بر روی بطری آب چاپ شده و بسته بندی میگردد

12.محصول نهایی انبار میگردد

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٧:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٧/٢٩
comment نظرات ()