::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

آشنايی با فرآيند توليد آب معدنی

فرآيند توليد آب معدنی را به طور خلاصه به مراحل زير ميتوان تقسيم نمود:

←پمپ آب چشمه  ←مخزن ته نشين مواد معلق  ←ضدعفونی کردن(کلر زنی)  ← هواگيری

←تصفيه شنی آب  ← بوگيری بوسيله کربن فعال  ← عبور از ميکروفيلتر     ←فيلتر فشنگی

←استرليزاسيون     ←پرکردن در بطری و دربندی   ← بسته بندی    ←انبار

در روز آينده در مورد هر کدام از اين مراحل توضيحات تکميلی ارائه خواهد شد.

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٧:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٧/٢۸
comment نظرات ()