::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

پروانه ساخت کنسرو ماهی تون

هر يک از توليد کنندگان مواد غذايی جهت ارائه توليدات خود به بازار مصرف ملزم به اخذ پروانه ساخت از اداره نظارت بر مواد غذايی ميباشند.استاندارد ملی ايران ويژگيهای محصول نهايی رابه شرح زير اعلام کرده است:

۱-مقدار درصد وزن آبکش بر حسب درصد وزنی کل محتوای قوطی:۸۰٪(حداقل)

۲-درصد روغن:۱۸٪(حداقل)

۳-درصد نمک:۲٪ (حداکثر)

۴-پ .هاش۴.۶تا۶.۵

با توجه به مقادير بالا برای احتساب درصد های وزنی در يک قوطی کنسرو کار بسيار ساده ای در پيش رو داريم.به اين ترتيب که مثلا در يک قوطی با وزن خالص ۲۰۰ گرم ميزان گوشت آن بايستی حداقل ۱۶۰ گرم و وزن روغن آن حداقل بايستی ۳۶گرم و حداکثر ۴ گرم نمک نيز به آن افزوده گردد.(پيشنهاد اينجانب جهت تصحيح فرمول اينست که ميزان نمک کمتر از ۴ گرم در نظر گرفته شود)

بديهی است برای کنترل ميزان اقلام فوق در حين توليد بايستی کنترل مداوم و بررسيهای متناوب داشت که در روزهای آتی به آنها خواهيم پرداخت.

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٦:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/۳
comment نظرات ()