::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

Introdusing a Encyclopedia about Oil&Fat Products

معرفی يک فرهنگ مفيد در زمينه چربی و روغنها

فرهنگ Bailey's  در ابتدا در سال ۱۹۴۵ ميلادی منتشر شد و به صورت يک رفرنس مناسب درزمينه شيمی و تکنولوژی چربی وروغنها در آمد.چاپ ششم اين فرهنگنامه قابل دسترسی است و در شش جلدنيز ميباشد که پنج جلد آن مربوط به روغنها و چربيهای خوراکی و يک جلد آن در ارتباط با چربيها و روغنهای غير خوراکی است.قيمت آن ۱۱۲۵ دلار امريکايی است و از طرف موسسه Wileyدر ۳۶۲۲صفحه به چاپ رسيده است.البته لارم به ذکر است که از  بهمن ماه امسال قابل خريداری است.آقای فريدون شهيدی گرد آورنده آن ميباشد.در صورت تمايل به خريداری اين کتاب ميتوانيد مستقيما با تلفن ۰۰۱-۴۴۰۱۲۴۳۷۷۹۷۷تماس گرفته يا با اينجانب هماهنگی نماييد.

  • "Bailey's Industrial Oil and Fat products"    ISBN:0-471-38460-7     Price:1125.00$  Pages:3622      Fereidoon Shahidi,Editor-in-Chief  6-Volume Set,6th Edition

 

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٥:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٦/۱۳
comment نظرات ()