::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

آغاز فصل صيد تون ماهيان در كانادا

از اواسط مرداد ماه فصل صيد تون ماهيان در جزيره پرنس ادوارد كانادا آغاز مي شود و صدها نفر از صياداني كه مجوز صيد دارند آماده شده اند با آغاز فعاليت صيادي خود در دريا بتوانند حجم معتنابهي از تون بلوفين را صيد كنند.در درياچه شمالي كانادا متوسط صيد ماهي هر ماهي در سال 2003 به 700 پوند ميرسيد و وزن سنگين ترين بلوفين از مرز 1100 پوند هم گذشت. والتر بروس رئيس كميته مشورتي تون اتحاديه صيادان در اين رابطه مي گويد ما حتي ماهيان تون را تا آبهاي دور درياچه شمالي تعقيب كرده ايم و اين فعاليت را از سال 1969 به اين سو با موفقيت دنبال كرده ايم.وي افزود: بزرگترين تفاوت اين فصل با فصلهاي قبلي در اين است كه در اين فصل يك سيستم سهميه بندي بر اساس شناورها تاسيس كرده ايم. اين سهميه جانشين سيستم سقف صيد براي كل شناورها خواهد شد كه سيستمي ناخوشايند براي شناورها بود. آنها بدنبال سهميه صيد دقيق براي هر شناور بوده و هستند. وي گفت: ما مجاز به صيد 9/181 تن ماهي تون هستيم و همه سهميه اي كه تا پايان فصل صيد خواهيم داشت همين است، هيچ صحبتي از افزايش اين سهميه تا قبل از پايان فصل صيد وجود ندارد، سهميه صيد ما در سال 2004 همين خواهد بود.اين سيستم سهميه بندي كه توسط روبرت تيبالوت وزير سابق ماهيگيري در نوامبر گذشته اعلام شد براي هر منطقه درصدي از كل سهميه مجاز تون را در نظر گرفته است. اين سيستم براي نيو برانزويك 7/6 درصد، نيو فاندلند 9/13 درصد، كبك 5/5 درصد در نظر گرفته است. براي مناطق ديگر نظير خليج نووا اسكوشيا 9/47 و براي خليج سنت مارگارت 52/30 درصد در نظرگرفته است كه اندكي بيش از 180 تن سهميه صيد مجاز ميباشد.اين گزارش حاكيست قيمت ماهي تون در پايان فصل صيد به متوسط 14 تا 15 دلار در هر پوند رسيد اما در برخي موارد بطور استثنايي اين قيمت به 25 دلار در هر پوند نيز ميرسيد. اغلب صيد سال 2003 در درياچه شمالي تخليه شد كه روزگاري پايتخت تون جهان ناميده مي شد. بالاترين حجم صيد سال گذشته از نظر وزني بيش از 1100 پوند بود.در حال حاضر تقريباً 360 مجوز صيد تون در اين ايالت موجود است كه 250 فقره از آن همه ساله بصورت فعال مورد استفاده قرارميگيرد. فصل صيد امسال يازده روز ديرتر از سال گذشته آغاز مي شود. در اين رابطه يكي از ماهيگيران ميگويد برخي از صيادان مي خواستند اينگونه باشد چون مي خواستند فاصله زماني بيشتري بين صيد لابستر و تون باشد ولي شرايط بازار حكم ميكند كه بيش از اين تاخير بين اين دو فعاليت ايجاد نشود زيرا قيمتها خوب است و بازار طالب تون شده است.اين گزارش مي افزايد اغلب تون ماهياني كه در جزيره پرنس ادوارد صيد مي شود راهي بازار ماهي تازه ژاپن ميگردد اما در سالهاي اخير بازار ديگري هم براي آنها در امريكا باز شده است. از هماكنون تخمين قيمت مشكل است و بايد صبر كرد تا اولين محموله صيد تخليه شود و اين عرضه و تقاضا هستند كه بدون دخالت هيچ عنصر خارجي قيمت را تعيين مي كنند.

نقل از سايت خبری شيلات      

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٧:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٥/٢٩
comment نظرات ()