::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

مراحل فرايند توليد کنسرو ماهی تن

سوالی که شايد برای خيلی از دوستان به هنگام مصرف کنسرو ماهی تن پيش امده باشد اينست که چگونه اين محصول توليد ميشود؟در اين قسمت به معرفی مراحل مربوط به توليد کنسرو ماهی تن به صورت سيستماتيک  ميپردازيم بديهی است که هر کدام از اين مراحل دارای کنترل های مخصوص به خودش ميباشد که بعدا به آ ن خواهيم پرداخت و همچنين امکان دارد در شرکتهای مختلف با توجه به امکانات و وسايلشان بعضی  از اين مراحل متفاوت باشد ولی اساس روش يکی است:

۱-تخليه ماهی از کاميون سردخانه دار وجداسازی ماهی های زخمی

۲-انتقال به سردخانه زير صفروکنترل دمای نگه داری(۱۸-)

۳-بيرون آوردن ماهی از سردخانه به اندازه مورد نياز توليد

۴-ديفراست

۵-سرزنی و قطعه قطعه کردن ماهی

۶-قصابی

۷-انتقال ضايعات ماهی به سردخانه ضايعات

۸-شستشوی قطعات ماهی

۹-چيدن قطعات ماهی بر روی سينی های پخت

۱۰-قرار دادن سينيهای پخت در تونل اتوکلاو پخت اوليه

۱۱-پخت اوليه ( کنترل زمان و فشار و درجه حرارت پخت)

۱۲-انتقال ماهی پخته شده به قسمت جداسازی

۱۳-جداکردن استخوان وگوشت سياه و پوست ماهی وگوشت سبز شده و خميری و کندوئی شکل و با بوی آمونياکی

۱۴-انتفال گوشت پاک شده به قسمت پرکن و ضايعات به سردخانه ضايعات

۱۵-پرکردن قوطی از گوشت(دستی يا با پرکن)

۱۶-کنترل وزن و وضع ظاهری قوطی پرشده

۱۷-انتقال قوطی به بخش نمک زنی و اضافه کردن نمک

۱۸-اضافه کردن فاز مايع(روغن يا آب نمک)به صورت داغ

۱۹-خارج کردن هوای داخل قوطی با دستگاه اگزاست

۲۰-دربندی قوطی و سپس شستشوی چربی جدار خارجی قوطی با دستگاه قوطی شور

۲۱-استرليزاسيون(۱۲۱درجه سلسيوس)

۲۲-خنک سازی و خشک کردن جدار قوطی ها

۲۳-بسته بندی اوليه و کد گذاری

۲۴-انتقال به انبار قرنطينه

۲۵-انتقال به بخش بسته بندی نهايی و ليبل زنی پس از گرفتن تاييدی بخش کنترل کيفيت وحصول اطمينان از سلامتی محصول

۲۶-انتقال ضايعات به کارخانه پودر ماهی

بعدا به بررسی يک به يک هر کدام از اين مراحل خواهيم پرداخت .اگر سوالی در زمينه هر يک از اين مراحل داشته باشيد در خدمت هستم.  

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۸:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/۱
comment نظرات ()