::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

کنترل دما و فشار از راه دور

يکی از پارامترهای بسيار مهم در زمينه پياده سازی سيستم حصپ در کارخانجات غذايی کنترل دما و فشار ميباشد.ميتوان گفت اين دو فاکتور در اکثر فرايندهای مواد غذايی بسيار مهم بوده و نقش تعيين کننده ای دارند.شرکتهای بسياری در زمينه ارائه دستگاهها و لوازم لازم جهت اندازه گيری دما و فشار فعاليت دارند.يکی از اين شرکتها کمپانی Cooper Atkinsميباشد.يکی از سيستمهای جديد ارائه شده از طرف اين شرکت Temp Trak Wireless Remote system نام دارد.در بسياری از بخشهای مختلف يک کارخانه صنايع غذايی که به نحوی درجه حرارت مهم ميباشدميتوان از اين سيستم بهره جست. و حتی با استفاده از اين سيستم ميتوان وقتی که رنج حرارت به محدوده ای خطرناک برسد به شما از طريق ايميل يا پيجر اطلاع ميدهد.در ضمن اين سيستم به رايانه متصل شده و کليه دماهای مختلف در زمينهای مختلف را ميتواند ثبت کند  و به همين خاطر در بخش ثبت مدارک مورد نياز در بخش سيستم حصپ کمک شايانی دارد. 

  • Look to Cooper-Atkins to help you act in accordance with strict Health Code Standards and Regulations.Mini Sentries can be mounted in walk-in coolers&dry storage&hot and cold holding units to sense and then wirelessly transfer data to the software ...

 

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٤/٢٩
comment نظرات ()