::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

Poultry poisoning breakthrough

دانشمندان انستيتو ی تحقيقات غذا در کشور انگليس دريافته اند که تعدادی از باکتريهای غير پاتوژن که در روده مرغ بالغ به طور طبيعی وجود دارند قادرند تعدادی از باکترهای بيماريزا را از بين ببرند.

اين محققان دريافته اند که باکتری غير پاتوژن لاکتو باسيلوس جانسونی يک باکتری خطرناک به نام کلستريديوم پرفرنژنس را از روده مرغ پاک مينمايد.باکتری فوق به طور طبيعی در روده مرغ وجود دارد بدون آنکه سبب بيماری در حيوان گردد.

اين خبر از اين لحاظ مهم است که ممکن است به حذف برخی از داروها(مثل residues که در صنعت مرغداری مصرف دارد)و توسط مصرف اينگونه مرغها وارد چرخه غذايی ما گشته منجر گردد.نتايج بيشتر اين تحقيقات را در اينجا ملاحضه نماييد.        

Scientists from the Institute of Food Research, UK, found that specific probiotics - beneficial bacteria -can destroy pathogenic bacteria living in the gut of poultry. The discovery could help remove the threat of bacterial food poisoning from the food chain, reported Food Production Daily.

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٢:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱/٢۸
comment نظرات ()