::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

«GM soybeans stop hair loss»

”خوردن دانه های گياهی تغييرژنتيکی داده شده ميتواندازريزش موجلوگيری نمايد“

بااينکه خيلی ازمتخصصين علم غذاهنوزنسبت به موادغذايی تغييرژنتيکی داده شده نظرمساعدی ندارند خبرزيرحاکی ازآنست که باخوردن دانه های گياهی (تغیيرژنتيکی داده شده)ميتوان ازريزش موهاجلوگيری کرد.اين نتيجه توسط يک تيم تحقيقاتی ژاپنی وابسته به دانشگاه کيوتوی ژاپن ارائه شده است.برای آگاهی بيشتربه Truth About Trade&Technology مراجعه نماييد.

  • New, and unusual, opportunities in biotech foods, as Japanese food scientists claim eating genetically modified soybeans could promote hair growth and prevent hair loss.
    A team of Kyoto University researchers used genetic engineering technology to incorporate an antihypertensive substance derived from egg whites into the soybean. "If we can confirm the safety of the soybean, we may be able to promote hair growth or stop hair loss just by eating them," said Masaaki Yoshikawa, professor of food science and technology at Kyoto University, reports Kyodo News. Truth About Trade&Technology

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۱:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٢/٢٥
comment نظرات ()

اولين جشنواره آش و المپيادآشپزی درزنجان

اولين جشنواره آش و المپياد آشپزی از 24 تا 30 ارديبهشت ماه با حضور و رقابت صدها آشپز برتر كشور در زنجان برگزار مي شود.همزمان با اين المپياد برای نخستين باردرکشورسبدطلايی محصولات غذايی که گلچينی از۲۰محصول غذايی کشوراست معرفی خواهدشد.محصولات سبد طلایی را 300 نفر از بهترین آشپزها ، مدیران رستوران و فروشگاندگان مواد غذایی استانهای سراسر کشور ، همچنین50 نفر از کارشناسان تغذیه کشور که در جشنواره ملی آش و المپیاد آشپزی زنجان ، شرکت می کنند ، انتخاب خواهندکرد.گروههای انتخابی شامل:لبنيات وفرآورده های پروتئينی وغذای آماده و شيلات و ماکارونی و روغن نباتی و روغن زيتون و ترشيجات و رب و سس و آبليمو و عسل وحلوا و ادويه و کيک و بيسکويت و چیپس و نوشابه و چای و گلاب ميشود.برای اطلاعات کامل دراينجاکليک نماييد.

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٩:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٢/۱٩
comment نظرات ()

Food Science Australia

اگربه دنبال يک رفرنس مناسب اينترنتی درزمينه علم موادغذايی هستيدبامراجعه به اين سايت به مجموعه ای ازلينکهای مفيدوعلمی دراين زمينه دسترسی خواهيدداشت.

  • If you would like have access to lot of Food Science useful links just click here!!!

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٢/۱٢
comment نظرات ()

Croation Food Agency

آياتاکنون از وبسايت آژانس غذايی کشورکرواسی ديدن کرده ايد؟برای ديدن وبسايت اين آژانس دراينجاکليک نماييد.

  • The Food Act is a basic law on food safety in Croatia, which is in accordance with EU Regulation 178/2002. It gives a general overview and requirements on food and feed safety, duties of persons dealing with food, prescribes a system of official control, requirements for laboratories, obligation for food producers to implement HACCP...More

 

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٩:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٢/۸
comment نظرات ()

Mazandaran Zarrin (Golden) Book

اين پايگاه وب بنام كتاب زرين مازندران فهرست جامع صنايع و معادن استان مازندران است. در اينجا شما مي توانيد اطلاعات مربوط به مشخصات كليه واحدهاي صنعتي مازندران را در بخش فهرست جامع صنايع و معادن و نيز توانايي هاي صنعتي و منابع انساني و طبيعي اين استان را در بخش اطلاعات عمومي بيابيد. برای مشاهده واحدهای صنايع غذايی اين استان اينجا کليک نماييد.

  • This is the website of Mazandaran Zarrin (Golden) Book. The comprehensive listing of Mazandaran province Indusrty and Mines listing. You can also find useful infomation about this province's industrial capacity and natural/human resources in General Info section. For information about Mazandran Food Industrial Cities check here

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۸:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٢/٤
comment نظرات ()