::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

اولین سایت اینترنتی فارسی صنعت قند

برای مشاهده اولين سايت اينترنتی فارسی صنعت قنددراينجاکليک نماييد.البته مطالب اين سايت به زبانهای آلمانی وانگليسی نيزقابل دسترسی است.

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱/۳٠
comment نظرات ()

Tetra Pak

شماره۱۶۱۰خيابان۱۶درنزديکی خيابان لزلی واقع درمنطقه ريچموندهيل(يکی ازمناطق بزرگ شهرتورنتو)محل استقراردفترشعبه شرکت تتراپک درکاناداست.

شرکت تتراپک بادراختيارداشتن بيش از۲۰هزارپرسنل دربيش از۷۷کشوردنياشايديکی ازبزرگترين شرکتهای فعال در زمينه بسته بندی موادغذايی دردنياست. موادغذايی مختلفی ازجمله شيروبستنی وخامه و آبميوه و...دربسته بندی های اين شرکت به مصرف کنندگان ارائه ميگردد.بسته بنديهای ارائه شده از اين شرکت درکشورمابيشتربسته بنديهای کلاسيکTetra Classic وTetra Brikميباشد.وبسايت اصلی اين شرکت را دراينجاببينيد.

Tetra Pak

  • Tetra Pak company produces carton packages for food and liquid food and also producing food and liquid food processing equipment—systems needed to heat treat food to make it safe to package and  consume.In addition, produce complete processing and packaging lines for ice cream and cheese. In Canada,headquarters are located in Richmond Hill, Ontario, where approximately 100 people work. They also have a satellite sales and service office in Brossard, near Montreal, where have 15 employees.Globally speaking, their international headquarters are in Lausanne, Switzerland. Tetra pak employ approximately 20,000 people in 77 countries world-wide.  More

 

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱/٢٦
comment نظرات ()

Nutrition Facts, Calorie Counter

يکی از سايتهای بسيار مفيد در زمينه آگاهی يافتن ازميزان مواد مغذی موادغذايی مختلف را دراينجاملاحظه نماييد.

Nutrition Fact

  • NutritionData (ND) provides nutrition facts, Calorie counts, and nutrient data for all foods and recipes. 

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۸:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱/۱٩
comment نظرات ()

Introdusing Search Lever

يافتن اطلاعات مورد نظرمان دراينترنت خود هنری است که نيازمندزمان و حوصله کافی است.مشکل وقتی دوچندان ميگرددکه سرعت اينترنت شما هم پايين باشد.درچنين مواقعی استفاده از موتورهای جستجوی  مناسب تا حدود زيادی به ما کمک خواهدکرد.به همين خاطربازديدازاين موتورجستجورا به شما توصيه ميکنم.

  • How many Internet searches do you think you've done this week? If you're like me, the answer to that question is "more than I could count". Then Visit this Search Engine.

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٧:۳٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱/۱۱
comment نظرات ()